Cradle to cradle

Bijdragen aan ecosysteem

Innovatie

Voor een betere oplossing

Kwaliteit

Getest door vakspecialisten

Het online Privacybeleid van Verhees products

VERHEES products waardeert uw belangstelling voor haar producten en uw bezoek aan deze website. We hechten belang aan uw privacy en we willen dat u zich op uw gemak voelt wanneer u onze websites bezoekt. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van uw persoonsgegevens is een belangrijke zorg voor ons en we besteden daar in onze bedrijfsprocessen bijzondere aandacht aan. Wanneer u zich aanmeldt op de website van VERHEES products, streven we ernaar uw privacy te eerbiedigen. Dit Privacy beleid zet uiteen hoe we omgaan met de informatie die we van u krijgen en hoe we u leren kennen wanneer u onze website bezoekt.

VERHEES products verzamelt twee soorten informatie over u wanneer u onze website bezoekt:

1. persoonlijke gegevens (waaronder, en slechts bij wijze van voorbeeld, uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres), en
2. niet-persoonlijke, toegevoegde gegevens (zoals informatie over de pagina’s op onze website die u hebt bezocht, de duur van uw bezoek en uw IP-adres).

1. Persoonlijk identificeerbare gegevens
De enige persoonlijk identificeerbare gegevens die we over u verzamelen en bewaren, zijn de gegevens die u ons wilt geven. Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, zullen enkel worden gebruikt voor het doel van het verlenen van onze diensten en we zullen deze gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor dit doel.

Elektronische post
We krijgen uw persoonlijk identificeerbare gegevens wanneer u ons een e-mail stuurt. We zullen deze informatie gebruiken om uw e-mail te beantwoorden.

Het delen van uw gegevens
We kunnen uw persoonlijk identificeerbare gegevens delen met bedrijven binnen de Hollandiagroengroep-groep van bedrijven, maar alleen om onze diensten te verlenen.

We maken gebruik van externe logistieke bedrijven om alle commerciële en consumentenbestellingen te distribueren. Indien u bij ons een bestelling plaatst, zullen we uw persoonlijk identificeerbare gegevens delen met deze bedrijven om uw bestelling uit te voeren. Voor wat betreft bestellingen binnen de Europese Unie delen we ook de rekeningnummers van onze commerciële klanten met onze logistieke partners teneinde de commerciële bestellingen uit te voeren.

Een extern bedrijf reageert op verzoeken van consumenten en commerciële klanten die aanvullende informatie over onze producten wensen. We zullen uw persoonlijk identificeerbare gegevens delen met dit bedrijf teneinde te kunnen reageren op uw verzoek.

2. Niet-persoonlijk identificeerbare gegevens
Wanneer u onze websites bezoekt kunnen we op automatische wijze (d.w.z. niet door registratie) niet-persoonlijke gegevens verzamelen (zoals de soort internetbrowser en het besturingssysteem dat wordt gebruikt, de domeinnaam van de website die u bezocht, het aantal bezoeken, gemiddelde tijd doorgebracht op de website, de bekeken pagina’s, enz.). We kunnen deze gegevens gebruiken en delen met onze gelieerde ondernemingen in de gehele wereld om zicht te krijgen op de aantrekkelijkheid van onze websites en de prestaties of inhoud ervan te verbeteren.

Cookies
Op bepaalde momenten tijdens uw bezoek aan de VERHEES products website kan onze server een ‘cookie’-bestand sturen naar uw computer. Uw webbrowser stelt u dan mogelijk de vraag of u dit bestand al dan niet wilt accepteren, tenzij u uw browservoorkeuren zo heeft ingesteld dat alle cookies automatisch worden geaccepteerd. Cookies worden hoofdzakelijk gebruikt als een service naar onze klanten, om de relevantie en het gebruiksgemak van de VERHEES products website te vergroten. We kunnen cookie-gegevens koppelen aan eventuele persoonlijk identificeerbare gegevens die u ons verschaft.

X