Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Privacy & disclaimer

Het Online Privacy beleid van VERHEES PRODUCTS

VERHEES PRODUCTS waardeert uw belangstelling voor haar producten en uw bezoek aan deze website. We hechten belang aan uw privacy en we willen dat u zich op uw gemak voelt wanneer u onze websites bezoekt. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van uw persoonsgegevens is een belangrijke zorg voor ons en we besteden daar in onze bedrijfsprocessen bijzondere aandacht aan. Wanneer u zich aanmeldt op de website van VERHEES PRODUCTS, streven we ernaar uw privacy te eerbiedigen. Dit Privacy beleid zet uiteen hoe we omgaan met de informatie die we van u krijgen en hoe we u leren kennen wanneer u onze website bezoekt.

VERHEES PRODUCTS verzamelt twee soorten informatie over u wanneer u onze website bezoekt:

1. persoonlijke gegevens (waaronder, en slechts bij wijze van voorbeeld, uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres), en
2. niet-persoonlijke, toegevoegde gegevens (zoals informatie over de pagina’s op onze website die u hebt bezocht, de duur van uw bezoek en uw IP-adres).


1. Persoonlijk identificeerbare gegevens

De enige persoonlijk identificeerbare gegevens die we over u verzamelen en bewaren, zijn de gegevens die u ons wilt geven. Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, zullen enkel worden gebruikt voor het doel van het verlenen van onze diensten en we zullen deze gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor dit doel.

Elektronische post 
We krijgen uw persoonlijk identificeerbare gegevens wanneer u ons een e-mail stuurt. We zullen deze informatie gebruiken om uw e-mail te beantwoorden.

Het delen van uw gegevens 
We kunnen uw persoonlijk identificeerbare gegevens delen met bedrijven binnen de Hollandiagroengroep-groep van bedrijven, maar alleen om onze diensten te verlenen.

We maken gebruik van externe logistieke bedrijven om alle commerciële en consumentenbestellingen te distribueren. Indien u bij ons een bestelling plaatst, zullen we uw persoonlijk identificeerbare gegevens delen met deze bedrijven om uw bestelling uit te voeren. Voor wat betreft bestellingen binnen de Europese Unie delen we ook de rekeningnummers van onze commerciële klanten met onze logistieke partners teneinde de commerciële bestellingen uit te voeren.

Een extern bedrijf reageert op verzoeken van consumenten en commerciële klanten die aanvullende informatie over onze producten wensen. We zullen uw persoonlijk identificeerbare gegevens delen met dit bedrijf teneinde te kunnen reageren op uw verzoek.


2. Niet-persoonlijk identificeerbare gegevens
Wanneer u onze websites bezoekt kunnen we op automatische wijze (d.w.z. niet door registratie) niet-persoonlijke gegevens verzamelen (zoals de soort internetbrowser en het besturingssysteem dat wordt gebruikt, de domeinnaam van de website die u bezocht, het aantal bezoeken, gemiddelde tijd doorgebracht op de website, de bekeken pagina’s, enz.). We kunnen deze gegevens gebruiken en delen met onze gelieerde ondernemingen in de gehele wereld om zicht te krijgen op de aantrekkelijkheid van onze websites en de prestaties of inhoud ervan te verbeteren.


Cookies 
Op bepaalde momenten tijdens uw bezoek aan de VERHEES PRODUCTS website kan onze server een ‘cookie’-bestand sturen naar uw computer. Uw webbrowser stelt u dan mogelijk de vraag of u dit bestand al dan niet wilt accepteren, tenzij u uw browservoorkeuren zo heeft ingesteld dat alle cookies automatisch worden geaccepteerd. Cookies worden hoofdzakelijk gebruikt als een service naar onze klanten, om de relevantie en het gebruiksgemak van de VERHEES PRODUCTS website te vergroten. We kunnen cookie-gegevens koppelen aan eventuele persoonlijk identificeerbare gegevens die u ons verschaft.

 

Privacy Statement VERHEES PRODUCTS

Algemeen

VERHEES PRODUCTS doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u deze vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of bij het invullen van een formulier op onze website. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door VERHEES PRODUCTS, het gebruik van cookies op www.verheesproducts.nl en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.


Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van bestelde producten, of aangevraagde diensten. Daarnaast wordt een aantal gegevens opgeslagen bij onze mailingpartner, voor het versturen van nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven worden alleen verstuurd wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld.

Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken, zorgen wij er met een verwerkersovereenkomst voor dat uw gegevens enkel worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.


Cookies

www.verheesproducts.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en www.verheesproducts.nl is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, dat zij bij een volgend internetbezoek beschikbaar zijn. De enige cookie die van het beveiligde domein op de vaste schijf wordt opgeslagen, is de cookie die wordt gebruikt om uw inloggegevens eventueel vast te houden. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd


Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht


Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina regelmatig als u van de actuele tekst op de hoogte wilt blijven.


Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft ten alle tijden recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens. Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen indien u niet benaderd wilt worden met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij onderstaand adres:

 

VERHEES PRODUCTS

  • Lagevoortsebos 1
  • 5298LA Liempde
  • Telefoon : 0411-63104
  • Mail: info@verheesproducts.nl
Buitengewoon compleet

Webdesign Applepie © Verhees Products