Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Duurzaamheid

Over FSC®-gecertificeerd hout

Voor VERHEES Products is het gebruik van zo veel mogelijk FSC hout zeer belangrijk. Hiermee dragen wij bij aan verantwoord bosbeheer. FSC, de Forest Stewardship Council® (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, die verantwoord bosbeheer stimuleert.

De herkomst van FSC hout voldoet aan wereldwijde standaarden voor duurzaam bosbeheer, zoals die zijn opgesteld door FSC. De basis voor deze standaarden zijn de 10 FSC-principes. Als boseigenaren zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.

VERHEES Products maakt zo veel mogelijk gebruik van FSC hout. Veel van onze houtsoorten kunnen FSC-gecertificeerd geleverd worden.

Vraag naar onze FSC®-gecertificeerde producten

 

Waarom  FSC?

Wist u dat er per minuut 36 voetbalvelden aan bos verdwijnt? Dit gebeurt vooral in tropische bossen in de Zuid-Amerikaanse Amazone, het Afrikaanse Congobekken en Zuidoost-Azië. Ontbossing zorgt op jaarbasis voor 15% van de wereldwijde CO2-uitstoot en speelt dus een grote rol in klimaatverandering. Daarnaast is 80% van alle dieren op de wereld afhankelijk van het bos, evenals miljoenen mensen die in het bos leven of werken.

Verantwoord bosbeheer

Het FSC-systeem zorgt ervoor dat de bossen op onze wereld door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven. Met verantwoord bosbeheer doelen wij op bescherming van het leefgebied van planten en dieren en respect voor de rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders. Maar ook op hout oogsten en geld verdienen mét behoud van het bos. Een goed beheerd bos loopt minder risico om gekapt te worden voor andere doeleinden, zoals het aanleggen van palmolie- of sojaplantages en mijnbouw.

Gebruik dus FSC!

Door FSC te gebruiken, draagt u direct bij aan de bescherming van onze wereldwijde bossen en aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier wereldwijd. Omdat u het bos op deze manier economische waarde geeft, zorgt u ervoor dat het behouden blijft. En dat is belangrijk, want u wilt toch ook eeuwig blijven genieten van zowel onze bossen als van de natuurlijke producten hout en papier?

 

De 10 FSC-principes

  1. Het beheer van de bossen dient te voldoen aan de nationale en internationale wetgeving. Daarnaast gelden er internationale afspraken en verdragen, plus principes en criteria van FSC zelf, waaraan de beheerders van de bossen dienen te voldoen.
  2. Ten aanzien van het land en bos moeten gebruiks- en eigendomsrechten zijn vastgelegd en gedefinieerd. Bovendien moeten deze rechtsgeldig zijn.
  3. De rechten van de lokale bevolking (formeel en traditioneel) moeten gerespecteerd en erkend worden.
  4. Ook op de lange termijn wordt met goed bosbeheer het economische en sociale welzijn van de arbeiders ten minste in stand gehouden.
  5. De producten die afkomstig zijn uit het bos moeten efficiënt benut worden, op een manier dat de ecologische, sociale en economische functies van het bos op de lange termijn gewaarborgd blijven.
  6. De ecologische en landschappelijke waarden, biodiversiteit en het ecosysteem van het bos moeten worden beschermd.
  7. Opstellen en toepassing van een beheerplan, waarin lange termijn doelen staan geformuleerd. Dit plan dient continu worden geactualiseerd.
  8. Regelmatige toetsing van de oogst, de handelsketen, de staat waarin het bos verkeerd en de managementactiviteiten. Tevens toetsing van de ecologische en sociale effecten van het bosbeheer.
  9. Extra zorg voor bossen met een hoge natuur- en/of cultuurwaarde, zodat de kenmerkende eigenschappen behouden blijven of worden versterkt.
  10. De bovenstaande negen principes gelden ook voor bosplantages. Bosplantages kunnen als aanvulling dienen op houtoogst uit natuurlijke bossen zodat de druk op deze bossen vermindert. Het herstel en behoud van de natuurlijke bossen dient tevens te worden bevorderd.

 

Kies voor hout, red het woud!

Vraag naar onze FSC®-gecertificeerde producten

Buitengewoon compleet

Webdesign Applepie © Verhees Products